สถานที่ติดต่อ

             

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

โทรศัพท์. 045-799401 โทรสาร 045-799177 

E-mail  fryard@hotmail.com

 

Visitors: 16,249