สถานที่ติดต่อ

            

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

โทร. 045-799401

แฟ็กซ์. 045-799117

Visitors: 13,326