สภาพทางสังคม

 การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา              2         แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา               1   แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                1 แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                 -     แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้อมสมุดประชาชน  3   แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                2  แห่ง

-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT ชุมชน        1         แห่ง

 สถาบัน , องค์กรทางศาสนา และสภาวัฒนธรรม

-     วัด/สำนักสงฆ์         3    แห่ง

-     สภาวัฒนธรรม        1       แห่ง

-     ศาลเจ้า                -       แห่ง

-     โบสถ์                 -      แห่ง

-     ที่พักสงฆ์                    1         แห่ง

 การสาธารณสุข

-     โรงพยาบาลของรัฐขนาด           30           เตียง             1     แห่ง

-     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล        1     แห่ง

-     สถานพยาบาลเอกชน          -     แห่ง

-     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     -     แห่ง

                           -    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ         ร้อยละ   100

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-     สถานีตำรวจ             -       แห่ง

-     สถานีดับเพลิง           -       แห่ง

-     ป้อมยามตำรวจ         1        แห่ง

 

Visitors: 15,402