ควบคุมภายใน


- ควบคุมการคลัง

- ควบคุมส่วนการศึกษา

- ควบคุมส่วนเกษตร

- ควบคุมส่วนโยธา 

- ควบคุมส่วนสาธารณะสุข

- ควบคุมสำนักงานปลัด

- ควบคุมองค์กร

Visitors: 16,249