กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

 

คัดเลือกผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง ได้แก่

 

  1. นางจู   โทแสง บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

  2. นางคำแดง ภาษิต บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 10 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

Visitors: 20,829