ป้องกันการตั้งครรภ์

โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 กลุ่มวัยรุ่นอายุหว่าง 9-25 ปี หมู่ที่1-10 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
Visitors: 18,301