ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อาชีพตัดผม

โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อาชีพตัดผมชาย-หญิง) วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง

Visitors: 23,768