ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 17,147