โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกกุดเต่า-บ้านนายวิชิต ศรีแก้ว (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

Visitors: 17,146