ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 20,829