โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดได้ดำเนินการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด รวม ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๘๘๐ ตัว 
Visitors: 18,301