โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารสส่วนตำบลฟ้าหยาดร่วมกับร้านค้าชุมชน ในเขตพื้นที่อบต.ฟ้าหยาด จัดทำโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมและสร้างกระแสการรณรงค์กิจกรรม ลดรับ ลดให้ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
Visitors: 18,297