ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการขังหวัดยโสธร พร้อมคณะ
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนางไพจิตร สุทธิโชค อยู่บ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ กองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ให้การต้อนรับ
 ในการดำเนินโครงการซ่อม สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสได้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดยโสธรในการให้งบประมาณสนับสนุนในการสร้างบ้านในครั้งนี้


Visitors: 18,424