ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

 โทรศัพย์/Tel. 045 -799401

 โทรสาร/ Tel. 045 -799177

 Email : fayard.sao@gmail.com